قدرت گرفته از وردپرس فارسی

شرایط و ضوابط

۱- این پرتال بر بستر شبکه جهانی (اینترنت) می باشد؛ درنتیجه مسئولیت هرگونه سوء رفتار و استفاده نابجا بر عهده خود شما خواهد بود.

۲- برای هریک از مشتریان عزیز در این پرتال یک نام کاربری و رمز ورود به بخش درنظر گرفته شده که از طریق تیم فروش به شما تحویل شده است .

۳- مسئولیت حفاظت از نام کاربری و رمز ورود به پرتال بر عهده شخص شما می باشد و درصورت گم کردن آنها ازبخش بازیابی رمز نسبت به دریافت رمز جدید اقدام کنید.

۴- بدیهیست با توجه به بند ۳ هرگونه ورود با نام کاربری شما از طرف مجموعه فرش البرز به منزله ورود شخص شما تلقی خواهد شد .

۵- سفارشاتی که به مرحله ثبت کامل رسیده باشند از دید مجموعه فرش البرز سفارش کامل تلقی شده و طبق شرایط قرارداد  با آنها رفتار خواهد شد.

۶- نحوه تسویه در مراحل ثبت سفارش، تنها مشخص کننده نوع تسویه حساب صورت سفارشات شما بعد از صدور فاکتور قطعی می باشد.

۷- سفارش شما پس از ثبت نهایی قطعی نبوده و تنها بعد از بررسی سقف اعتبار طبق شرایط قرارداد  نسبت به ارسال آن اقدام خواهد شد.

۸- تسویه مدت دار فاکتور های قطعی باید با هماهنگی واحد مطالبات انجام شود. در غیر این صورت، سفارش شما لغو خواهد شد.

با تشکر از شما

فرش البرز

→ بازگشت به فرش البرز